Fiskalna blagajna “Assoft” dostupna je za Republiku Hrvatsku te Federaciju Bosne i Hercegovine!