Zatvoreni poslovni prostor je svaki prostor koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara i obavljanje usluga. Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost. Poslovnim prostorom smatra se i prostor što ga obveznik fiskalizacije, radi potrebe obavljanja djelatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti.