Prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dodanu vrijednost računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:

• broj i nadnevak izdavanja,

• ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),

• količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

• ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost obveznik PDV-a mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun. Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Obveznik PDV-a kupcu dostavlja račun, te osigurava primjerak što služi kao isprava za knjiženje.