Zaključak ili primopredaja smjene.

U svakom slučaju radi se zaključak smjene s kojom imate uvid u prodane količine, iznos koji se prihodovali, zarada (odbijaju se iznosi nabavne cijene…).

Prilikom dolaska novog blagajnika, otvara se nova smjena, radnik se prijavi u program i kreće se sa radom.

Zahvaljujući funkciji rada sa smjenama, imamo uvid kada je koji radnik radio, koliko smjena, sati…