Kako sama riječ kaže, omogućuje nam unos robe koju prodajemo. Naziv, bar code, količine… cijene i mnoge druge stvari sve u svrhu boljeg opisa predmeta prodaje radi lakšeg naknadnog rukovanja s istim.

Unos artikala je inače dugotrajan i naporan posao, ali uz naš program to smo uspijeli svesti na unos artikla sa minimalnim naporom.