Obveznici fiskalizacije:

Prema Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:

 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),
 • fizička osoba obveznik poreza na dobit te
 • pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

Kako bi se pojednostavio postupak fiskalizacije za određene obveznike fiskalizacije, koji obavljaju djelatnost u manjem obimu, uvodi se pojam malog obveznika fiskalizacije. Prema Zakonu, malim obveznikom fiskalizacije smatraju se obveznici fiskalizacije – fizičke osobe, kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Obveznikom fiskalizacije ne smatraju se:

Iznimno, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik koji ostvaruje promete u slijedećim djelatnostima:

 • 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 • 2. prodaja ulaznica,
 • 3. prodaja na tržnicama,
 • 4. prodaja novina i dnevnog tiska,
 • 5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • 6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 • 7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 • 8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 • 9. pružanje bankarskih usluga, te
 • 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba.

Polazeći od specifičnosti obavljanja određene djelatnosti, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobođenju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom.