Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Redakcijski pročišćeni tekst , ‘Narodne novine’, br. 73/13 ; Rješenje USRH 99/13)   Na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. Članak 38. stavak 3. primjenjuje se od 1.1.2014.   I. TEMELJNE ODREDBE   Članak 1.   ​(1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. (2) PDV je prihod državnoga proračuna Republike...