Prema odredbama Zakona o računovodstvu poduzetnici se razvrstavaju na male, srednje i velike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, a prema sljedećim uvjetima: – iznos ukupne aktive, – iznos prihoda, – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. 1. Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta: – ukupna aktiva...