STORNIRANJE RAČUNA Kad je račun pogrešno ispostavljen obveznik fiskalizacije dužan je stornirati račune što su ispostavljeni za   promet u gotovini  putem elektroničkih naplatnih uređaja. Obveznik fiskalizacije elektronički potpisuje elemente računa, te ih putem internetske veze dostavlja Poreznoj upravi. Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani dijelovi računa, te je li račun potpisan ispravnim aplikativnim certifikatom. Ako...