Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije. Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju: Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo), Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u...