Osim podataka propisanih   Zakonom o porezu na dohodak   račun mora sadržavati i ove podatke: 1. Datum i vrijeme izdavanja računa – datum, sat, minuta 2. Broj računa – sastoji se od 3 polja, i to: a) broj računa – svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina. Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer...