MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 38. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine« broj 133/12) ministar financija donosi PRAVILNIK O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje provedba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u daljnjem tekstu: Zakon): upute o postupcima pribavljanja certifikata, duljinu i tip zapisa za JIR, strukturu podataka o računu, način...