1. Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera, koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini. 2. Jedinstveni identifikator računa je alfanumerički zapis koji se programski generira iz određenog seta podataka. 3. Elementima računa smatraju se podaci: osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme, broj računa, iznos računa razvrstan po poreznoj stopi, zbrojni iznos naknade i poreza, način plaćanja i...