1. Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koja ispunjava sve ove uvjete: a) ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kn b) nije obveznik PDV-a c) nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona d) ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine - djelatnošću trgovine ne smatra se prodaja vlastitih proizvoda fizičkih osoba koje su...