Izdavanje računa je glavni i osnovni dio rada blagajne, no u našem programu ostvarujete mogućnost printanja računa na POS printeru i/ili na A4 formatu. Neke račune npr. u uslužnim djelatnostima također će se moći spremati kao pdf file s kojim naknadno imate bezbroj mogućnosti. Od slanja putem maila, arhiviranja ili nešto treće. Na samom ispisu računa na POS printeru, imate mogućnost uređivanja zaglavlja i/ili podnožja...