Za preuzimanje su dostupni primjeri mogućeg izgleda internog akta o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, o oznakama naplatnih uređaja te označavanju operatera na naplatnim uređajima.   Primjerak Internog akta I Primjerak Internog akta...