Funkcija je od koristi ukoliko imate veliku kuhinju, prilikom primanja narudžbe dobiva se mogućnost razdvajanja narudžbe na pozicije u objektu. Najbolje je pokazati na primjeru: U narudžbi imamo 2 pića, 2 salate, pizzu i odrezak. Prilikom primanja narudžbe znamo da za pizzu treba 3 minute, za odrezak 10 minuta… Samim zaprimanjem narudžbe pizza odlazi “pizza majstoru” dok odrezak ide grill majstoru, te svaki od njih izvršava...