Od 1. siječnja 2013. godine dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva utvrđuje se kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga: • ako je vrijednost ukupnih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kn (obveznici PDV-a), • ako je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti...