Postupak fiskalizacije tražit će da se dobar dio novca odovoji što će prouzročiti veliki trošak malim poduzetnicima tj. obrtnicima. Trošak se odnosi na dva dijela: Računalo i program, pa sada ćemo malo o njima. Računalo - Ministar Linić spominje iznos od 3.000,00 kuna je iznos koji će biti potrebano izdvojiti za računalo, no smatram da je to jedino moguće ako se računalo već posjeduje. Uprotivnom, smatramo da će iznos biti i veći od toga za bar...