Funkcija je od koristi ukoliko imate veliku kuhinju, prilikom primanja narudžbe dobiva se mogućnost razdvajanja narudžbe na pozicije u objektu.

Najbolje je pokazati na primjeru:

U narudžbi imamo 2 pića, 2 salate, pizzu i odrezak. Prilikom primanja narudžbe znamo da za pizzu treba 3 minute, za odrezak 10 minuta…

Samim zaprimanjem narudžbe pizza odlazi “pizza majstoru” dok odrezak ide grill majstoru, te svaki od njih izvršava narudžbu prilikom zaprimanja. Zaprimanje se izvršava na izračunu vremena. Odrezak se prvi pojavi, a nakon 7 minuta se pizza majstoru “upali svijetlo” za početak pečenja pizze i na kraju konobar sve pokupi i donese na stol.