Modul koji se odnosi na rad sa više blagajni omogućuje umrežen rad više blagajni unutar objekta.

Sve blagajne su povezane i može se odabrati sa koje blagajne da se i računi printaju.

Izvrstan primjer upotrebe rada sa više blagajni su trgovine koje imaju više od jedne blagajne za naplatu robe.