Osim podataka propisanih   Zakonom o porezu na dohodak   račun mora sadržavati i ove podatke:

1. Datum i vrijeme izdavanja računa – datum, sat, minuta

2. Broj računa – sastoji se od 3 polja, i to:

a) broj računa – svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina. Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično.

b) oznaka poslovnog prostora – pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije

c) oznaka naplatnog mjesta

Primjerice prvi račun ima broj 1-POS1-1, drugi 2-POS1-1, itd.

3. Oznaku načina plaćanja računa – gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice, itd) ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice, i dr).