Program za ugostiteljstvo se odnosi na sve vrste objekta u toj grani (restorani, kafići, fast-food, slastičarne…).

Program za ugostiteljstvo smo podijelili u tri paketa, od kojih je jedan paket “Osnovna blagajna” koju službeno nazivamo MAIN. Uz MAIN PAKET, tu se još nalazi PRO PAKET  koji uz module MAIN PAKETA sadrži dodatne module kao što su rad sa skladištem (kartica dobavljača, artikla, inventura…) te ULTIMATE PAKET  koji sadrži apsolutno sve (modul za printanje uplatnica, modul za rad sa dostavom, online narudžbe robe, online nadgledanje svih Vaših objekata…) i mnogo drugih module koje nećemo ni spomenuti.

 

MAIN PAKET odnosi se na blagajnu koja sadrži module za rad u ugostiteljstvu. MAIN PAKET sadrži:

 • Polog
 • Unos artikla
 • Unos radnog osoblja
 • Zaključenje smjene
 • Prometi
 • Prometi po grupi/artiklu
 • Prometi po osoblju
 • Izdavanje računa (pos, A4, .pdf, e-mail)
 • Izdavanje veleprodajnog računa (mogućnost fakturiranja npr. ručak za neko poduzeće u nekom restoranu)
 • Izdavanje otpremnica
 • Unos kupca
 • Evidencija po kupcima

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za MAIN PAKET javite nam se putem KONTAKT OBRAZCA.

Ukoliko želite naručiti MAIN PAKET, to možete učiniti pritiskom na tipku naruči.

PRO PAKET sadrži sve module iz MAIN PAKETA kojemu su nadodani moduli u svrhu omogućavanja profesionalnog rada, rad sa skladištem, ulazima… izlazima…   PRO PAKET sadrži:

 • Polog
 • Unos artikla
 • Unos radnog osoblja
 • Zaključenje smjene
 • Prometi
 • Prometi po grupi/artiklu
 • Prometi po osoblju
 • Izdavanje računa (pos, A4, .pdf, e-mail)
 • Izdavanje veleprodajnog računa (mogućnost fakturiranja npr. ručak za neko poduzeće u nekom restoranu)
 • Izdavanje otpremnica
 • Unos kupca
 • Evidencija po kupcima
 • Unos Dobavljača
 • Evidencija po dobavljačima
 • Skladište
 • Kartica dobavljača
 • Kartica artikla
 • Inventura
 • Normativi
 • Rad po stolovima
 • Akcije
 • Kreiranje favorit liste artikala
 • Printanje po odabranom mjestu (šank, kuhinja, šank 2…)
 • Analize, izvještaji
 • Omogućen rad s dlanovnicima

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za PRO PAKET javite nam se putem KONTAKT OBRAZCA.

Ukoliko želite naručiti PRO PAKET, to možete učiniti pritiskom na tipku naruči.

ULTIMATE PAKET sadrži apsolutno sve module koje imamo i koje ćemo ikada imati! U ultimate paket ulazi program za printanje uplatnica (kontrola, napomene, praćenje uplatnice), program za rad sa dostavom (spremanje informacija o klijentu, povijest narudžbi, automatsko prikupljanje podataka o pozivatelju…), online rad sa svim blagajnama, naručivanje, zaduživanje…   ULTIMATE PAKET sadrži:

 • Polog
 • Unos artikla
 • Unos radnog osoblja
 • Zaključenje smjene
 • Prometi
 • Prometi po grupi/artiklu
 • Prometi po osoblju
 • Izdavanje računa (pos, A4, .pdf, e-mail)
 • Izdavanje veleprodajnog računa (mogućnost fakturiranja npr. ručak za neko poduzeće u nekom restoranu)
 • Izdavanje otpremnica
 • Unos kupca
 • Evidencija po kupcima
 • Unos Dobavljača
 • Evidencija po dobavljačima
 • Skladište
 • Kartica dobavljača
 • Kartica artikla
 • Inventura
 • Normativi
 • Rad po stolovima
 • Akcije
 • Kreiranje favorit liste artikala
 • Printanje po odabranom mjestu (šank, kuhinja, šank 2…)
 • Analize, izvještaji
 • Omogućen rad s dlanovnicima
 • Dislocirani unos primke
 • Kontrola stanja zaliha
 • On-line rad sa programom
 • Stanja blagajne
 • Trenutni promet (live)
 • Rad sa dislociranim šankovima
 • Rad sa više blagajni
 • Analiza prodaje
 • Dostava (informacije o pozivatelju, arhiva narudžbi…)

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za ULTIMATE PAKET javite nam se putem KONTAKT OBRAZCA.

Ukoliko želite naručiti ULTIMATE PAKET, to možete učiniti pritiskom na tipku naruči.

 

 

*Napominjemo da nismo u mogućnosti nabrojati sve funkcije koje naš program sadrži