MAIN PAKET odnosi se na blagajnu koja sadrži module za rad u trgovini (mješovita/specijalizirana).

MAIN PAKET sadrži:

 • Polog
 • Unos artikla
 • Unos radnog osoblja
 • Zaključenje smjene
 • Prometi
 • Prometi po grupi/artiklu
 • Prometi po osoblju
 • Izdavanje računa (pos, A4, .pdf, e-mail)
 • Izdavanje veleprodajnog računa (mogućnost fakturiranja npr. ručak za neko poduzeće u nekom restoranu)
 • Izdavanje otpremnica
 • Unos kupca
 • Evidencija po kupcima

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za MAIN PAKET javite nam se putem KONTAKT OBRAZCA.

Ukoliko želite naručiti MAIN PAKET, to možete učiniti pritiskom na tipku naruči.

Za pregled ostale ponude programa molimo Vas posjetite stranicu “Pregled programa“.