Funkcija pologa, najosnovniji dio svake blagajne.

Mogućnost unosa pologa u blagajne na dnevnoj bazi.