• 1. Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera, koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini.
  • 2. Jedinstveni identifikator računa je alfanumerički zapis koji se programski generira iz određenog seta podataka.
  • 3. Elementima računa smatraju se podaci: osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme, broj računa, iznos računa razvrstan po poreznoj stopi, zbrojni iznos naknade i poreza, način plaćanja i oznaka operatera naplatnog uređaja.
  • 4. Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.
  • 5. Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.
  • 6. Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga.
  • 7. Mali obveznici fiskalizacije jesu obveznici fiskalizacije za koje je propisan pojednostavljeni postupak fiskalizacije.