1. Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu, a koja ispunjava sve ove uvjete:
a) ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kn
b) nije obveznik PDV-a
c) nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
d) ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine

- djelatnošću trgovine ne smatra se prodaja vlastitih proizvoda fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje
– poreznim obveznicima se godišnji dohodak od samostalne djelatnosti može paušalno oporezivati iako samostalnu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu

2. Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, a koja ispunjava sve ove uvjete:
a) u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva nije veći od 80.500,00 kn, odnosno 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a
b) nije obveznik PDV-a
c) nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
d) ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine

- ovi porezni obveznici nisu obveznici fiskalizacije za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
– poreznim obveznicima se godišnji dohodak od samostalne djelatnosti može paušalno oporezivati iako samostalnu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu