Program Assoft napravljen je na dvije platforme (za sada;), na Windowsu te na Linuxu.

Svojim korisnicima smo omogućili pravo izbora da li žele koristiti free platforme (linux) ili licencirane (windows)

Prednost rada na linux platformi su olakšice vezane uz plaćanje prava na korištenje programa. Linux (Ubuntu) ne zahtjeva plaćanje za licencu za razliku od Windowsa, čija licenca košta (gruba procjena oko 1.500,00 kn).

Uz Windows platformu morate koristiti i Microsoft Office (Word, Excel i sl.) koje također zahtjevaju plaćanje licence koja također varira oko 1.500,00 kn. Sve u svemu ušteda iznosi preko 2.000,00 – 3.000,00 kuna!