Fiskalna blagajna je obična blagajna koja se bazira na računalu. Uvjet fiskalne blagajne je internet konekcija koja će omogučiti spajanje porezne uprave sa Vašom blagajnom radi prikupljanja informacija i dodijeljivanja JR broja na Vaše račune.

Uz osnovne dijelove računala (kučište, monitor, miš, tipkovnica) fiskalna blagajna će morati imat i UPS koji će omogučiti rad blagajne za vrijeme nestanka struje, ČIP ČITAČ koji će služiti za “logiranje” s karticama koje će biti dodijeljene od strane porezne uprave te matrično POS printer, koji će morati “udubiti” papir, a ne samo isprintati kako su laserski to do sada radaili.

Dopušteni prekid veze sa poreznom je 48h, nakon čega slijede sankcije.

Uz računalo, osnova fiskalne blagajne je i sami program.

Fiskalna blagajna:

  • Računalo
  • Monitor, miš, tipkovnica
  • UPS
  • Internet konekciju
  • Matrični printer
  • Čip čitač kartica
  • Program