OBVEZNICI PROVEDBE FISKALIZACIJE

OBVEZNICI PROVEDBE FISKALIZACIJE
Obveznici provedbe fiskalizacije su slijedeće fizičke i pravne osobe za obavljanje djelatnosti za koje su, prema odredbama   Zakona o porezu na dohodak  i   Zakona o porezu na dodanu vrijednost  obvezni izdavati račune za isporučena dobra ili obavljene usluge:1. FIZIČKE OSOBE OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI KOJE OBAVLJAJU:a) Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti,
b)   Djelatnosti slobodnih zanimanja
c)   Djelatnost poljoprivrede i šumarstva   – ako su fizičke osobe obveznice PDV-a, ili ako ostvaruju državne poticaje

2.   FIZIČKE OSOBE OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

3. PRAVNE OSOBE OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

a)   Trgovačka društva i druge pravne osobe obveznici poreza na dobit
b) Obveznici poreza na dobit po rješenju Porezne uprave (npr.   udruge  )

4. MALI OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Mali obveznici fiskalizacije su obveznici poreza na dohodak kojima se dohodak i porez na dohodak određuje   u paušalnoj svoti  Oni ne moraju (ali to mogu izabrati) ispostavljati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, ali imaju slijedeće obveze:

a) internim aktom opisati   poslovni prostor   i oznaku operatera – osoba koje su ovlaštene za ispostavljanje računa (npr.: 1 – Marija Marić, 2 – Ivan Ivić, itd.)

Primjer internog akta

b) prije nastanka obveze fiskalizacije u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (posebni uvezeni blok paragon računa), s time da se svake kalendarske godine obvezno počinje od broja 1.
Računi moraju sadržavati sve   propisane elemente
c) račune izdavati isključivo iz knjige računa

Uzorak računa:

d) u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun