Izdavanje računa je glavni i osnovni dio rada blagajne, no u našem programu ostvarujete mogućnost printanja računa na POS printeru i/ili na A4 formatu.

Neke račune npr. u uslužnim djelatnostima također će se moći spremati kao pdf file s kojim naknadno imate bezbroj mogućnosti. Od slanja putem maila, arhiviranja ili nešto treće.

Na samom ispisu računa na POS printeru, imate mogućnost uređivanja zaglavlja i/ili podnožja računa.