1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti:

– ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili

– ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili

– ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili

– ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

2. Fizička osoba ako do kraja tekuće godine podnese zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu da u idućoj kalendarskoj godini želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Pisani zahtjev kojim se traži promjena načina oporezivanja dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu. U slučaju supoduzetnišva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisani zahtjev podnose i potpisuju svi supoduzetnici. Rješenje kojim se usvaja zahtjev obvezuje poreznog obveznika sljedećih 5 godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.