Glavni cilj Fiskalizacije u Republici Hrvatskoj je spriječiti, odnosno barem svesti na najmanju moguću mjeru razina porezne utaje, unaprijediti postupci poreznog nadzora da isti budu brzi, djelotvorni i učinkoviti te podignuti razina svijesti kupaca da ne-izdavatelji računa ne obračunavaju poreze, krše porezne zakone, a dugoročno su i uzrok plaćanja većih poreza ili nekog drugog javnoga davanja.

Način na koji se to pokušava postići je uvođenje fiskalne blagajne.

Fiskalna blagajna je nadasve obična blagajna ali koje je spojena direktno sa Poreznom upravom preko interneta. Tim spojem, porezna uprava je osigurala da svaki račun koji bude izdan sa strane poduzetnika bude automatski vidljiv i poreznoj upravi te da se isprintanom računu dodijeli JB koji je dobiven od strane Porezne uprave.

Za potrebe provedbe fiskalizacije račun, osim podataka propisanih Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i drugim posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

  • 1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
  • 2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
  • 3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
  • 4. Jedinstveni identifikator računa i
  • 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Obveznici fiskalizacije dužni su prilikom izdavanja računa, na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka.
Kopije izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.
Računi moraju biti izdani na papiru i sredstvom koji će ostati vidljivo do kraja propisanog roka za čuvanje računa.